Spelmanslagets 40-års jubileum

Välkommen!
Alla bilder är klickbara.
Börja här med bildspel.

Mingel

Han tycker om mingel.

Våra gästartister
Thomas von Wachenfeldt
och
Tomas Söderlund

En duo att lyssna till mer än en gång.
En liten presentation finns här.

Härnösands Spelmansgille

Hedersgäster från Härnösand

Ånge Spelmanslag

Hedersgäster från Ånge

Njurunda Spelmanslag

Hemmalaget
från Njurunda med omnejd
Bildmaterialet från

Spelmanslagets 40-årsjubileum

Foto: Viola Bogstag
PR Retusch Layout: Torkel Andreasson