Tips om blandade
evenemang 2024


Folkmusik på Värstaborg
med
Nordanstigs Spelmanslag

Lördag 20 april kl. 19:00 - 23:00

Spelträffen
Bygdegården Ljustorp
lördag 13 april 12:00-15:00

PRO Ljustorp

Folkmusik på Värstaborg
lördag 16 mars

Härnösands Spelmansgille

MusikCafé 9 februari

Östanö skola, Noraström